Thiều Kim Ngân

http%3A%2F%2Fmafada.vn%2Ftestimonials%2Fkhach-hang-noi-gi%2F&linkname=Thi%E1%BB%81u%20Kim%20Ng%C3%A2n" title="Email" rel="nofollow noopener" target="_blank">

Tôi biết đến Pd Mafada nhờ Internet, thông qua website của công ty tôi đã đặt mua 2 bộ áo thun gia đình cho cả nhà, cảm ơn Pd Mafada. Chúc công ty phát triển hơn nữa.

 
 
Share
Share this: